Vyriešte GDPR len za 139€! Rýchle, jednoduché a lacné riešenie.

Objednávka

Dokumentácia

PRE LEPŠIU PREDSTAVU O NAŠEJ VZOROVEJ DOKUMENTÁCII SI POZRITE UKÁŽKY

1. Organizačná smernica - obsahuje informácie, že Vaša spoločnosť prijala vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR a zákonom č.18/2018 o ochrane osobých údajov

UKÁŽKA ZO STRANY Č.1 ORGANIZAČNEJ SMERNICE

UKÁŽKA ZO STRANY Č.6 ORGANIZAČNEJ SMERNICE

UKÁŽKA ZO STRANY č.16 ORGANIZAČNEJ SMERNICE


2. Vzor súhlasu so spracovaním osobých údajov - upravený tak, aby spĺňal všetky náležitosti nariadenia GDPR

UKÁŽKA Z PÍSOMNÉHO SÚHLASU 


3. Vzor zmluvy o spracúvaní osobých údajov so sprostredkovateľom - upravený tak, aby spĺňal všetky náležitosti nariadenia GDPR

UKÁŽKA ZO STRANY č.1 ZMLUVY SO SPROSTREDKOVATEĽOM

UKÁŽKA ZO STRANY č.4 ZMLUVY SO SPROSTREDKOVATEĽOM

ĎALŠIE DOKUMENTY, KTORÉ SÚ ZAHRNUTÉ V CENE 139 €

4. Vzor záznamov o spracovateľských činnostiach
5. Vzor poučenia oprávnenej osoby
6. GDPR a pracovná zmluva - 
vysvetlenie ako GDPR mení pracovnú zmluvu, aký text treba doplniť do pracovnej zmluvy
7. GDPR a internetové obchody - návod pre eshopy aké špecifiká pre nich z GDPR vyplývajú
8. Vzor podmienok ochrany osobných údajov - informovanie dotknutej osoby podľa článku 13 GDPR
9. Formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby - odvolanie súhlasu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, atď.

Kontakt